Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները հուլիսի 12-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.55%-ով և կազմել 11,874,666.51 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.53%-ով և կազմել 30,670.42 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.16%-ով և կազմել 1,883.89 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.061423743 (-0.33%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 0.09%-ով և կազմել 275.16 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.008971591 (-0.40%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 0.20%-ով և կազմել 0.474974 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000015486 (-0.69%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 0.86%-ով և կազմել 96.64 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.003150956 (-1.35%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 0.84%-ով և կազմել 249.44 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.008132815 (+0.35%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքն աճել է 0.11%-ով և կազմել 0.065348 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002131 (-0.37%):

ajax-loader