Tag Archives: bitcoin

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները նոյեմբերի 24-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.26%-ով և կազմել 15,046,145.16 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.30%-ով և կազմել 37,404.96 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.48%-ով և կազմել 2,070.60 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.055345628 (+0.19%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 0.20%-ով և կազմել 225.76 դոլար, BCH/BTC ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները նոյեմբերի 21-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.53%-ով և կազմել 15,027,165.32 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.58%-ով և կազմել 37,362.42 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.63%-ով և կազմել 2,015.11 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.053934206 (+0.05%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 0.86%-ով և կազմել 226.90 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.006072994 ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները նոյեմբերի 7-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.11%-ով և կազմել 14,042,273.53 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.08%-ով և կազմել 34,901.51 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.74%-ով և կազմել 1,892.90 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.054237226 (+0.60%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 1.64%-ով և կազմել 240.68 դոլար, BCH/BTC ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է. 23-10-23

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները հոկտեմբերի 23-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 3.60%-ով և կազմել 12,347,492.45 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 3.60%-ով և կազմել 30,756.47 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 5.27%-ով և կազմել 1,691.30 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.054989047 (+1.61%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 2.81%-ով և կազմել 248.18 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.008069104 ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները հոկտեմբերի 20-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 3.21%-ով և կազմել 11,739,549.01 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 3.18%-ով և կազմել 29,215.94 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 1.95%-ով և կազմել 1,581.61 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.054134781 (-1.19%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 3.80%-ով և կազմել 236.03 դոլար, BCH/BTC ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.80%-ով և կազմել 11,095,252.44 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է 1.41%-ով և կազմել 27,585.72 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքը նվազել է 3.12%-ով և կազմել 1,666.09 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.060400871 (-1.71%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 0.44%-ով և կազմել 242.60 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.00879487 ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.12%-ով և կազմել 10,444,673.83 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 1.04%-ով և կազմել 27,048.93 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.11%-ով և կազմել 1,635.45 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.060462762 (-0.91%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 0.41%-ով և կազմել 216.18 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.007992187 ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է. 11-09-23

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 11-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ նվազել է 1.40%-ով և կազմել 9,970,761.08 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է 1.39%-ով և կազմել 25,853.76 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքը նվազել է 1.78%-ով և կազմել 1,615.36 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.062464374 (-0.40%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 1.66%-ով և կազմել 191.06 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.007387997 ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 8-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.79%-ով և կազմել 10,112,286.62 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 1.83%-ով և կազմել 26,219.37 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.50%-ով և կազմել 1,644.68 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.062715998 (-1.33%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 1.40%-ով և կազմել 194.29 դոլար, BCH/BTC ...

Կարդալ ավելին »

Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է. 04-09-23

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 4-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ. Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.54%-ով և կազմել 10,015,995.91 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.54%-ով և կազմել 25,954.90 դոլար: Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.25%-ով և կազմել 1,637.25 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.063080382 (-0.28%): Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 2.42%-ով և կազմել 194.66 դոլար, BCH/BTC ...

Կարդալ ավելին »
ajax-loader