Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 20-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.12%-ով և կազմել 10,444,673.83 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 1.04%-ով և կազմել 27,048.93 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.11%-ով և կազմել 1,635.45 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.060462762 (-0.91%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 0.41%-ով և կազմել 216.18 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.007992187 (-1.42%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքն աճել է 1.99%-ով և կազմել 0.518886 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000019183 (+0.94%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 0.82%-ով և կազմել 66.56 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.002460739 (-1.83%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 0.02%-ով և կազմել 216.30 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.007996749 (-1.00%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքն աճել է 0.18%-ով և կազմել 0.062349 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002305 (-0.86%):

ajax-loader