Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 8-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.79%-ով և կազմել 10,112,286.62 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 1.83%-ով և կազմել 26,219.37 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.50%-ով և կազմել 1,644.68 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.062715998 (-1.33%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 1.40%-ով և կազմել 194.29 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.007408887 (-0.44%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքն աճել է 0.88%-ով և կազմել 0.503328 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000019193 (-0.96%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 0.40%-ով և կազմել 63.28 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.002413027 (-1.44%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 0.73%-ով և կազմել 216.87 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.008269772 (-1.11%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքն աճել է 0.33%-ով և կազմել 0.063543 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002423 (-1.50%):

ajax-loader