Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները օգոստոսի 7-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.13%-ով և կազմել 11,217,104.47 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.13%-ով և կազմել 29,038.04 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.28%-ով և կազմել 1,833.23 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.063120941 (+0.13%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 2.73%-ով և կազմել 230.69 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.007942846 (+2.58%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 0.65%-ով և կազմել 0.618615 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.0000213 (-0.80%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 0.52%-ով և կազմել 82.68 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.002846922 (+0.38%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 0.93%-ով և կազմել 243.20 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.00837363 (+0.78%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը նվազել է 0.61%-ով և կազմել 0.074753 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002574 (-0.77%):

ajax-loader