Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է. 11-09-23

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 11-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ նվազել է 1.40%-ով և կազմել 9,970,761.08 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է 1.39%-ով և կազմել 25,853.76 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքը նվազել է 1.78%-ով և կազմել 1,615.36 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.062464374 (-0.40%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 1.66%-ով և կազմել 191.06 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.007387997 (-0.28%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 1.78%-ով և կազմել 0.494370 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000019117 (-0.40%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 2.78%-ով և կազմել 61.52 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.002378785 (-1.42%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքը նվազել է 2.23%-ով և կազմել 212.04 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.008199542 (-0.85%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը նվազել է 3.34%-ով և կազմել 0.061421 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002375 (-1.98%):

ajax-loader