Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները հոկտեմբերի 20-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 3.21%-ով և կազմել 11,739,549.01 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 3.18%-ով և կազմել 29,215.94 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 1.95%-ով և կազմել 1,581.61 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.054134781 (-1.19%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 3.80%-ով և կազմել 236.03 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.008078607 (+0.61%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքն աճել է 5.84%-ով և կազմել 0.510104 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.00001746 (+2.59%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 2.87%-ով և կազմել 62.31 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.002132658 (-0.30%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 1.28%-ով և կազմել 212.64 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.007278113 (-1.84%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքն աճել է 1.92%-ով և կազմել 0.059387 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002033 (-1.21%):

ajax-loader