Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է. 04-09-23

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 4-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.54%-ով և կազմել 10,015,995.91 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.54%-ով և կազմել 25,954.90 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 0.25%-ով և կազմել 1,637.25 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.063080382 (-0.28%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 2.42%-ով և կազմել 194.66 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.007499983 (-2.93%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքն աճել է 2.41%-ով և կազմել 0.508287 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000019583 (+1.86%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 0.17%-ով և կազմել 64.24 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.002475179 (-0.35%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքը չի փոխվել և կրկին կազմել է 214.59 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.00826772 (-0.54%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը նվազել է 0.32%-ով և կազմել 0.063201 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002435 (-0.86%):

ajax-loader