Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է. 03-08-23

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները օգոստոսի 3-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ նվազել է 1.56%-ով և կազմել 11,262,392.12 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքը նվազել է 1.73%-ով և կազմել 29,112.32 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքը նվազել է 1.24%-ով և կազմել 1,837.36 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.063112793 (+0.49%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 5.39%-ով և կազմել 228.22 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.007839335 (-3.73%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 2.59%-ով և կազմել 0.679263 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000023332 (-0.88%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 6.60%-ով և կազմել 86.16 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.002959603 (-4.96%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքը նվազել է 1.78%-ով և կազմել 240.61 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.008264931 (-0.05%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը նվազել է 3.22%-ով և կազմել 0.074601 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002563 (-1.50%):

ajax-loader