«Պետրոս Ալոյան» հիմնադրամը ուսանողական մրցույթ է հայտարարել

«Պետրոս Ալոյան» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Երկրաբանություն» մասնագիտության առկա և հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների համար:

Մրցույթի նպատակն է խրախուսել ուսանողներին, խթանել երկրաբանության զարգացումը և վերականգնել մասնագիտության երբեմնի հեղինակությունը:

ajax-loader