Մինչև հունվարի 1-ը Երևանում բոլոր գովազդները պետք է համապատասխանեցվեն ավագանու սահմանած չափորոշիչներին

Մինչև հունվարի 1-ը Երևանում բոլոր գովազդները պետք է համապատասխանեցվեն  սահմանված չափորոշիչներին:

Տնտեսվարողների համար մշակվել է ուղեցույց, որի նպատակն է աջակցել նշված դիմումների առավել ճիշտ կազմմանը:

ajax-loader