Խաղող մթերողներին կտրամադրվի 870 մլն դրամ սուբսիդիա

Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որով նախատեսվում է ապահովել 2023 թ. խաղողի մթերումների գործընթացի կազմակերպման միջոցառումների շրջանակում առաջացող ֆինանսական պարտավորությունների կատարումը։

Ըստ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքների՝ ընթացիկ տարվա խաղողի ավելցուկային քանակն Արմավիրի եւ Արարատի մարզերում գնահատվում է մոտ 65 հազար տոննա:

Որոշմամբ առաջարկվում է պահուստային ֆոնդից էկոնոմիկայի նախարարությանը հատկացնել 870 մլն դրամ՝ 6000 տոննայից մինչեւ 9000 տոննան ներառյալ եւ 15000 տոննա եւ ավելի խաղողի մթերումներ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներին սուբսիդավորման տրամադրման համար:

Հայկական կոնյակի սպիրտի արտադրությամբ զբաղվող կազմակերպությունից առնվազն 5 տարի հնացված մինչեւ 1 մլն լիտր (100 %-անոց սպիրտի հաշվարկով) հայկական կոնյակի սպիրտ ձեռք բերելու համար «Հայ-Ալմաստ» ՓԲԸ-ին կտրամադրվի 2 մլրդ դրամ բյուջետային վարկ՝ տարեկան 0.01% տոկոսադրույքով, 2 տարի մարման ժամկետով։

ajax-loader