Ատենախոսական աշխատանքի պաշտպանություն՝ «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում» ենթախորհրդի նիստում

ՀԱՊՀ_ին առընթեր «Մետալուրգիա և նյութագիտություն» մասնագիտական խորհրդի «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում» ենթախորհրդի նիստում տեղի է ունեցել «Լեռնային գործ և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ամբիոնի հայցորդ Վրեժ Վարուժանի Հովակիմյանի «Լեռնային բացահանքի տեկտոնական խզումներով թուլացած կողի կայունության երկրամեխանիկական հիմնավորումը» թեմայով ատենախոսական աշխատանքի պաշտպանությունը (ղեկավար` տ.գ.դ., դոցենտ Լ.Ա. Մանուկյան)` «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում և շահագործում» մասնագիտությամբ։

Այդ մասին տեղեկացնում է «Լեռնային գործի ամբիոնի» ֆեյսբուքյան էջը։

ajax-loader