Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է․ 27-02-23

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները փետրվարի 27-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 1.28%-ով և կազմել 9,124,453.29 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 1.28%-ով և կազմել 23,430.88 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 1.93%-ով և կազմել 1,636.24 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.069837074 (+0.64%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 1.53%-ով և կազմել 135.00 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.005761978 (+0.25%):

BitDAO-ի (BIT) փոխարժեքն աճել է 6.34%-ով և կազմել 0.589603 դոլար, BIT/BTC փոխարժեքը՝ 0.000025165 (+5.00%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 0.39%-ով և կազմել 0.376876 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000016086 (-1.64%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 2.73%-ով և կազմել 94.57 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.004036177 (+1.43%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 1.38%-ով և կազմել 306.18 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.013068339 (+0.11%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը նվազել է 0.24%-ով և կազմել 0.081447 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000003476 (-1.50%):

ajax-loader