Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է․ 14-03-23


Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների (կրիպտոարժույթ) փոխարժեքները մարտի 14-ի ժամը 10:30-ի դրությամբ

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 9.44%-ով և կազմել 9,526,335.62 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 9.36%-ով և կազմել 24,524.60 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքն աճել է 4.84%-ով և կազմել 1,683.12 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.068720631 (-3.97%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքն աճել է 5.44%-ով և կազմել 127.47 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.005204326 (-3.42%):

BitDAO-ի (BIT) փոխարժեքն աճել է 5.52%-ով և կազմել 0.540436 դոլար, BIT/BTC փոխարժեքը՝ 0.000022066 (-3.34%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքն աճել է 0.70%-ով և կազմել 0.371370 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000015163 (-7.76%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքն աճել է 4.23%-ով և կազմել 81.31 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.003319892 (-4.53%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 1.64%-ով և կազմել 307.83 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.012568408 (-6.90%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքն աճել է 3.21%-ով և կազմել 0.072882 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002976 (-5.46%):

ajax-loader