Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է

Աշխարհի խոշորագույն թվային արժույթների փոխարժեքները սեպտեմբերի 18-ի դրությամբ.

Bitcoin-ի (BTC) փոխարժեքը դրամի նկատմամբ աճել է 0.90%-ով և կազմել 10,326,273.94 դրամ, ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ Bitcoin-ի փոխարժեքն աճել է 0.90%-ով և կազմել 26,727.77 դոլար:

Ethereum-ի (ETH) փոխարժեքը նվազել է 0.10%-ով և կազմել 1,634.92 դոլար, ETH/BTC փոխարժեքը՝ 0.061156975 (-1.05%):

Bitcoin Cash-ի (BCH) փոխարժեքը նվազել է 0.69%-ով և կազմել 215.24 դոլար, BCH/BTC փոխարժեքը՝ 0.008051588 (-1.63%):

Ripple-ի (XRP) փոխարժեքը նվազել է 1.19%-ով և կազմել 0.493000 դոլար, XRP/BTC փոխարժեքը՝ 0.000018442 (-2.12%):

Litecoin-ի (LTC) փոխարժեքը նվազել է 0.91%-ով և կազմել 65.06 դոլար, LTC/BTC փոխարժեքը՝ 0.002433657 (-1.85%):

Binance Coin-ի (BNB) փոխարժեքն աճել է 1.31%-ով և կազմել 217.57 դոլար, BNB/BTC փոխարժեքը՝ 0.008138587 (+0.35%):

Dogecoin-ի (DOGE) փոխարժեքը նվազել է 0.54%-ով և կազմել 0.061891 դոլար, DOGE/BTC փոխարժեքը՝ 0.000002315 (-1.49%):

ajax-loader